Over Sagycon

bullseye_thumbSagycon is volledig gericht op het verbeteren van de prestaties van onze cliënten. Dat doen wij primair door informatie, analyses en advies aan te bieden. Juist in wat lastigere economische tijden is het van groot belang efficiënt te zijn en toch hoge kwaliteit te leveren. Vanuit een nieuw perspectief te kijken naar wat u zo vertrouwd is, gaat niet altijd samen met de dagelijkse activiteiten binnen uw organisatie. Daarom kan het goed zijn hierbij hulp van buitenaf in te roepen. Sagycon kan die hulp bieden, waarbij een aantal thema’s centraal staat:

  • strategisch advies
  • business development
  • internationalisatie, m.n. gericht op Europa en Noord-Amerika
  • begeleiding van complexe sales trajecten en RFP’s
  • marketing en marketing communicatie

Openbare orde & veiligheid, gezondheidszorg, geografische informatie systemen (GIS), analytics en mobiele toepassingen voor professionals zijn onze belangrijkste kennisgebieden. Het blijft niet alleen bij de theorie. Weten hoe het moet is maar de eerste stap. Uitvoering, daar komt het op aan. Vandaar ons motto: know how & act now.

Een uitgebreid netwerk van experts op vele vakgebieden staat Sagycon bij waar dat nodig is. Dat netwerk is in de loop van 25 jaar zorgvuldig opgebouwd, waarbij deskundigheid, betrouwbaarheid en continuïteit voorop staan.  Waar nodig en met uw toestemming kunnen wij hen inschakelen om specialistische kennis te leveren.

Sagycon levert geen dertien-in-een-dozijn diensten. Wij streven er naar onze cliënten grondig te leren kennen. Alleen als we de doelen en uitdagingen goed begrijpen kunnen we maatwerk leveren. Het spreekt vanzelf dat ons werk in uiterste vertrouwelijkheid plaatsvindt.