Alle berichten van Dirk Verbeek

Twaalf eisen die u aan een incident management systeem zou moeten stellen

Binnen onze praktijk zien we dagelijks aanvragen voor software die organisaties kan helpen crises het hoofd te bieden. Steeds zien we nieuwe eisen en wensen, maar een flink deel zien we vaak terug. Van die laatste categorie hebben we een overzicht gemaakt van de – volgens ons – twaalf belangrijkste die het meeste bijdragen aan de succesvolle invoering van een Crisis Information Management System.

 1. Turn-key oplevering – Dat lijkt een open deur, maar in een wereld waarin snelle respons van levensbelang is, moet u over een systeem kunnen beschikken dat vanaf de eerste dag doet wat het moet doen. Beloften van maatwerk ontwikkelingen passen daar niet bij.
 2. Gebruiksgemak en minimale benodigde training – Veel betrokkenen, waaronder wellicht vrijwilligers, zullen het systeem tijdens een crisis voor het eerst echt gebruiken. Daarom moet de software intuitief zijn; in een dergelijke situatie  hebt u geen tijd voor het geven van uitgebreide instructies.
 3. Mobiele toepassingen – Het opbouwen van situational awareness en een common operational picture staan centraal in crisismanagement. Data in het veld  – waar de crisis zich echt afspeelt – kunnen verzamelen is daarbij onmisbaar. We leven in de 21ste eeuw, een systeem dat geen mobiele apps heeft, is niet meer van deze tijd.
 4. Integraties en koppelingen met andere oplossingen – Iedereen die een rol speelt bij crisismanagement weet maar al te goed dat technologie niet alleen grote waarde heeft, maar ook complexiteit met zich meebrengt. Integratie- en koppelingsmogelijkheden moeten standaard zijn. Beloften dat ‘een koppeling zo gemaakt is’ komen veel te gemakkelijk op tafel. Alleen op aantoonbare, werkende interfaces kunt u echt vertrouwen.
 5. Rol-gebaseerde toegang tot informatie en functionaliteit – Bij het afhandelen van een crisis zijn veel mensen betrokken, ieder met hun eigen expertise, informatiebehoefte en opdracht om bepaalde taken uit te voeren. Dat een vrijwilliger van het Rode Kruis andere permissies moet krijgen dan de commandant van het crisiscentrum is evident. Het automatisch toekennen van autorisaties op basis van ieders rol dient in de kern van het systeem besloten te liggen.
 6. Meerdere incidenten gelijktijdig afhandelen – Een ongeluk komt zelden alleen. Of een crisis kent meerdere onderliggende incidenten die allemaal tegelijk aandacht behoeven, waarbij het overzicht niet verloren mag gaan. Er is geen tijd of ruimte om één voor één aandacht te geven. Daarom moet u meerdere incidenten simultaan en als dat nodig is in relatie tot elkaar af kunnen handelen.
 7. Diverse manieren om uw mensen te bereiken – Noodgevallen komen altijd onaangekondigd en vragen de directe aandacht van uw mensen. Daarom moet u ze op ieder moment kunnen bereiken, via meer dan één kanaal. Per e-mail, per SMS en op andere manieren.
 8. Uitgebreide configuratiemogelijkheden – Bij Intermedix zeggen we: als je een WebEOC implementatie hebt gezien, dan heb je één WebEOC implementatie gezien. Goede configuratiemogelijkheden garanderen dat de software uw processen zonder kostbaar maatwerk ondersteunt, in plaats van dat het systeem u dwingt andere werkwijzen te adopteren of met hoge kosten voor maatwerk opzadelt.
 9. Delen, opvragen en toevoegen van informatie – Alle stakeholders moeten  kunnen beschikken over de informatie die ze nodig hebben om hun taak optimaal uit te voeren. Ze moeten informatie met elkaar kunnen delen, ze moeten nieuwe informatie toe kunnen voegen en op kunnen vragen. Ook als ze aan verschillende maar gerelateerde incidenten werken. Of ze nu voor uw organisatie of voor een ketenpartner actief zijn, in huis of in het veld, voor zover hun op hun rol gebaseerde autorisatie dat toestaat, moet ze probleemloos en snel  informatie kunnen uitwisselen.
 10. Overzicht, dwars door het hele systeem heen – De concepten situational awareness, common operational picture en dashboard zijn geen holle termen. Zij zijn onmisbaar, of ze nu netcentrisch werken of anders worden genoemd. Een goede uitwerking daarvan geeft het crisis management systeem zijn waarde. Daarom dient het systeem de mogelijkheid bieden om data uit verschillende bronnen, van verschillende stakeholders en van  diverse incidenten te combineren en aggregeren. Zo krijgt u het overzicht dat nodig is om een crisis het hoofd te bieden op basis van de informatie die u echt nodig hebt.
 11. Beheren van taken en opdrachten – Het monitoren van mensen, machines, aannemers en andere resources vormt een van de uitdagingen van leidinggevenden in crisissituaties. Incident Management software moet functionaliteit bevatten om hulpmiddelen aan te vragen, toe te wijzen, te monitoren en te beheren. Vanuit het veld en binnen het crisiscentrum. Ook in complexe situaties en onder hoge druk moet resource management als primaire functie vlekkeloos blijven functioneren.
 12. Geografische informatie – Of u nu op zoek bent naar een oplossing voor een overheidsorganisatie of voor een bedrijf, de kans is groot dat u met verschillende vestigingen en gebieden te maken zult hebben. Inzicht hebben in deze gebieden en locaties, hun statussen en onderlinge relaties is zonder kaart bijna onmogelijk. Een krachtig GIS dat u zonder specialistische kennis kunt gebruiken hoort een kernfunctie van ieder crisismanagement systeem te zijn.

Bonus eis: referenties

Het selecteren van een crisismanagement system en het invoeren, gebruiken en beheren ervan is niet triviaal, nog  los van de investering die er mee gemoeid is. Bij het maken van uw afwegingen zijn de ervaringen van anderen waardevol. Ga bij bestaande gebruikers van het beoogde systeem na hoe hun ervaringen zijn, zowel met de software als met de leverancier. Bij voorkeur bij gebruikers die in omvang, gebruiksdoel en ervaring vergelijkbaar zijn met uw organisatie. Implementatietrajecten kunnen per type gebruiker en afhankelijk van uw wensen grote verschillen vertonen. Referenties zijn van groot belang om de juiste keuze te kunnen maken.

Intermedix WebEOC dubbed “Champion” by Info-Tech

webeoc-badgeInfo-Tech Research Group, a leading information technology research and advisory company, recently published the Vendor Landscape for Emergency Incident Management Systems. Their comprehensive research was coined “Expect the unexpected – connect and support emergency preparedness and response personnel.” This phrase pinpoints what it is all about for Intermedix with WebEOC. From a group of eight products by the same number of companies from various countries, Intermedix with WebEOC was named “Champion”. Both the company and the product were closely investigated, both weighing in for fifty percent of the total score. On the products side, Info-Tech reviewed features, architecture, and usability; the companies were checked for strategy, viability, reach and channel. Combined, this results in an overall verdict. The report mentions the strong across-the-board functionality, intuitive usability, and scalability of WebEOC. Info-Tech recommends medium and large-size organizations that are looking for a web-based solution with a full-service offering of emergency management features and a strong market presence to consider Intermedix’s WebEOC.

We are very proud to have received the “Champion” badge, which according to Info-Tech stands for “high scores for most evaluation criteria and offering excellent value. Champions have a strong market presence and are usually the trend setters for the industry.”

For more information and an excerpt of the report, read more here, or contact me: dirk.verbeek@intermedix.com or +31 639 568141.

Netcentrisch werken in de Openbare Orde & Veiligheid

Hoewel op diverse werkgebieden de principe van netcentrisch werken verschillend worden toegepast is één ding glashelder: informatie is de allesbepalende factor voor succesvol opereren. Het op intelligente wijze gebruiken van informatie dwars door organisaties heen heeft grote gevolgen voor die organisaties en voor hun partners.

Netcentrisch werken is een concept dat van grote invloed is op het uitvoeren van vrijwel alle processen van operationeel gerichte organisaties, dus ook in openbare orde & veiligheid. Gedragsverandering van mensen, aanpassingen aan systemen en innovaties in werkprocessen zijn bepalend voor het succesvol introduceren van netcentrisch werken.
Lees verder Netcentrisch werken in de Openbare Orde & Veiligheid

Een geo-platform voor Openbare Orde & Veiligheid

Organisaties in de  Openbare Orde & Veiligheid zijn gebaat bij het invoeren van een zogeheten geo-platform. Dit zal een grote bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van de werkprocessen door alle geledingen van organisaties heen. Een geo-platform biedt een oplossing voor het probleem van een steeds groeiend aantal point-solutions, datasets en koppelvlakken. Juist nu de sector zo sterk in beweging is zou zij er goed aan doen deze stap te zetten. Het risico is klein, de opbrengsten en kostenbesparingen zijn groot.

Lees verder Een geo-platform voor Openbare Orde & Veiligheid

De toegevoegde waarde van fouten

errorKlinkt dat vreemd? Misschien wel, maar zo raar is het niet. Fouten maken is onvermijdelijk, dat weten we allemaal uit eigen ervaring. Fouten maken kan leerzaam en verrijkend zijn, als we de fouten maar als zodanig herkennen en er van leren. Als u denkt dat u nooit de verkeerde weg bent ingeslagen dan betekent dat slechts dat u het niet opgemerkt hebt. In het werk dat wij doen – complexe software oplossingen ontwikkelen – is het maken van fouten niet alleen onvermijdelijk maar bijna een verplichting.

Innovatie is de sleutel tot het succes van technologiebedrijven. Te weinig innoveren leidt er toe dat we achterop raken en uiteindelijk minder relevant worden. Te veel innovatie en je komt als bedrijf in de problemen omdat je te ver voor de markt uit loopt. Ongeacht hoeveel geniën een organisatie in dienst heeft, geen enkele van hen of de groep als geheel kan de toekomst voorspellen. (Als dat wel zo was waren ze waarschijnlijk beurshandelaar in plaats van software ontwikkelaar geworden …)

Lees verder De toegevoegde waarde van fouten

Google’s Project Tango 3D tablet

Google is bezig met de ontwikkeling van een 7-Project_Tangoinch 3D tablet die gebruik maakt van Project Tango. Dit is het (nog) experimentele programma dat gericht is op het ontwikkelen van 3D real-time omgevingsmodellen. Daartoe gebruikt Google een infrarood afstandmeting, twee camera’s, gyroscopen, kompassen en een beeldverwerkingssysteem. Project Tango  telefoons zijn al eerder ontwikkeld. Met de komst van de 7-inch tablet form factor zijn GIS en mapping ook reële toepassingen geworden. Lees verder Google’s Project Tango 3D tablet

Sagycon’s website gelanceerd

Vandaag is de website van Sagycon in de lucht gekomen. Op de website presenteren wij de onderneming en onze diensten. Daarnaast houden wij u op de hoogte van relevante ontwikkelingen, interessante denkbeelden en zo nu en dan onze eigen inzichten en ervaringen.

Natuurlijk nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen en te reageren op de inhoud van de site.