Een geo-platform voor Openbare Orde & Veiligheid

Organisaties in de  Openbare Orde & Veiligheid zijn gebaat bij het invoeren van een zogeheten geo-platform. Dit zal een grote bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van de werkprocessen door alle geledingen van organisaties heen. Een geo-platform biedt een oplossing voor het probleem van een steeds groeiend aantal point-solutions, datasets en koppelvlakken. Juist nu de sector zo sterk in beweging is zou zij er goed aan doen deze stap te zetten. Het risico is klein, de opbrengsten en kostenbesparingen zijn groot.

Zeer veel informatie die bij organisaties in gebruik is bevat een geografische component. Direct of indirect kan de informatie gerelateerd worden aan een plaats op aarde. Binnen Openbare Orde & Veiligheid (OOV) is dat beeld nog sterker; er is vrijwel geen informatie die niet op de een of andere manier locatie gebonden is. Het is daarom volkomen terecht dat geografische informatie systemen (GIS) een steeds belangrijker rol spelen bij het garanderen en handhaven van de publieke veiligheid.

Voor de early adopters betekende het werken met GIS dat zij aan het pionieren waren. Standaard software was er nog nauwelijks, basisdata zoals digitale kaarten waren dun gezaaid. Iedere ontwikkelaar was bezig de beste technische oplossing voor een bepaald probleem te vinden. Gelukkig zijn we nu een heel stuk verder in de ontwikkeling van automatisering voor de OOV-sector. Technologisch gezien is de periode van het echte GIS-pionieren voorbij. Op steeds meer plaatsen is het vanzelfsprekend geworden gebruik te maken van de kracht van geo-informatie. Basisdata is in toenemende mate beschikbaar, uit zowel overheidsbronnen via in de marktsector. Kennis van geo-informatica neemt toe, en de drempels om met GIS te werken worden lager. GIS is bij uitstek geschikt om informatie te presenteren, te analyseren en verbanden te leggen. Door het simpele feit dat er sprake is van een eenduidige plaatsbepaling via coördinaten ontstaat er een hele nieuwe wereld aan mogelijkheden. Binnen een dienst of toepassingsgebied kan data worden gecombineerd en bewerkt. En met de komst van open standaarden is het uitwisselen van informatie met anderen veel gemakkelijker dan het ooit eerder was.
Ontwikkelingen in de sector
De OOV-sector is sterk in beweging; de vorming van de Nationale Politie, de toenemende cyberdreigingen, de druk om met gelijke of kleinere budgetten meer te presteren en de grotere maatschappelijke betrokkenheid van velen vragen enorm veel van iedereen die aan publieke veiligheid werkt. GIS kan helpen om tegemoet te komen aan deze uitdagingen. Als de kracht van GIS de gemeenschappelijke noemer locatie is, dan moet die bindende factor optimaal gebruikt worden.

Een geo-platform moet open standaarden bieden. Dat betekent dat er toepassingen op ontwikkeld kunnen worden door marktpartijen en door de sector zelf. Deze toepassingen kunnen vervolgens gedeeld en gezamenlijk gebruikt worden, net zoals dat met de geografische data het geval is. Ook dit levert grote voordelen op in termen van kwaliteit, keuzevrijheid, kosten en beheersbaarheid. De tijd dat leveranciers geen andere keuze hadden dan eigen GIS -software te ontwikkelen om een bepaald probleem te adresseren is voorbij. Ook voor de OOV-sector is de tijd gekomen om over te stappen van een gamma aan specifieke software die een deel¬probleem oplost naar een geo-platform waarin kennis, data en software wordt gedeeld.